Events

Handledardag

Årlig Handledardag för dig som är certifierad i TotalSDI.
Tid: 10:00-16:00
Självkostnadspris: ca 1000 kr inklusive lunch (exkl moms)
Klicka på den dag du vill komma för att anmäla dig.

  Välja rätt kartläggning för din kund

  Ladda ner faktablad om TotalSDI:
  • Identifiera den bästa verktyget för ledarsksapsutveckling och för att bygga effektiva team.
  • Läs om en konsults erfarenheter med att arbete med TotalSDI som bas i riktigt viktiga uppdrag.
  • Djupdyk i tio huvudpunkter för att utvärdera verktyg att använda i utbildningsprogram..
  download now
  TotalSDIWhitePaper