Events

Certifiering TotalSDI

Som certifierad handledare …

cert-process-2

  • Kommer du ha tillgång till hela serien av Total SDI kartläggningar. TotalSDI ger grunden för alla typer av utvecklingsprogram som har ambitionen att förbättra en organisations eller grupps prestation.
  • Löpande support – vi finns som stöd genom onlinestöd och på telefon.
  • Du kan arbeta helt självständigt och hela tiden välja hela eller delar av TotalSDI serien. Beroende på vad du och din kund behöver för stunden.
  • Du får den utbildning och den kunskap du behöver för att på ett professionellt och etiskt korrekt sätt kunna använda TotalSDI.

Anmälan och detaljerad information Certifiering. Klicka på den röda texten för det datum du är intresserad av. 

Välja rätt kartläggning för din kund

Ladda ner faktablad om TotalSDI:
  • Identifiera den bästa verktyget för ledarsksapsutveckling och för att bygga effektiva team.
  • Läs om en konsults erfarenheter med att arbete med TotalSDI som bas i riktigt viktiga uppdrag.
  • Djupdyk i tio huvudpunkter för att utvärdera verktyg att använda i utbildningsprogram..
download now
TotalSDIWhitePaper