Company

Vårt Varför, Vision & Mission

Vårt viktigaste ”varför” är att stärka relationer. Vår vision är en värld där 10 miljoner människor använder sina inre styrkor för att göra en skillnad i vardagen, varje dag. Genom effekten av både individers och organisationers förbättrade resultat vill vi stärka relationer runt hela världen.

Genom att ha ett kompromisslöst förhållande till autencitet,
Bygger vi tillit varje dag.Genom att växa lönsamt, professionellt och personligt,
Bygger vi en miljö där människor kan blomstra.Genom att utveckla potentialen i varje person,
Bygger vi tilltro till vad vi kan bli.Genom att släppa ut kraften i val,
Bygger vi samhällen där människor integrerar frihet och eget ansvar.Genom att skapa en kultur som präglas av samarbete,
Fortsätter vi att vara nyfikna, innovativa och passionerade i vårt arbete.Vi vill gärna ha med dig i vår strävan efter en väld där människor använder sina inre styrkor för att göra en skillnad varje dag.

Vår historia

headshot

1971 presenterade Elias Porter SDI och Relationship Awareness Theory. Hans teori fokuserar på personliga styrkor och deras underliggande drivkrafter som nyckeln till att förstå människor och förbättra relationer. SDI är den praktiska tillämpningen av teorin och var den första kartläggningen som använde färger. SDI har används i alla kontinenter.

Teorin bakom SDI började ta fom under 1950-talet när Elias Porter var del i gruppen som introducerade det som hette ” client-centered therapy och the human potential movement”. Porter arbetade nära Carl Rogers på University of Chicago och det var där han började arbeta med personlighetskartläggnignar och var en bidragsgivare till Rogers ”client-centered concepts”. Porters tidigaste kartläggningar baserades på Erich Fromms beskrivningar av icke-produktiva personligheter som i sin tur var av en utveckling av Sigmund Freuds tankar.

Våra experter

GLOBAL OFFICES

  Kontakt

  TotalSDI representeras i Sverige av PSPSweden

  Postadress:
  Surbrunnsgatan 34
  113 48 Stockholm
  Kontakt:
  Tel: +46-(0)8-612 51 10
  thomas@pspsweden.se catarina@pspsweden.se laura@pspsweden.se