Certifiering

Boken – Working With SDI

Förbättra både dina relationer och dina resultat med hjälp av Strength Deployment Inventory, SDI.

Om du tittar närmare på vilket framgångsrikt företag som helst kommer du hitta en gemensam nämnare inne i organisationens kärna— relationer. Från leverantörer, investerare, anställda och kunder – det krävs en rad av fungerande samarbeten för att driva ett företag. Man behöver människor för att få jobbet gjort.

Problemet med relationer är att de ibland kan vara svårnavigerade. Så ibland underminerar vi de svårare relationerna eller situationerna på bekostnad av vår egen framgång.

Kunskapen om hur man bygger produktiva relationer är en kritisk kompetens som leder till mer framgångsrikt och tillfredställande arbete..
BOKEN WorkinG with SDIger en uppdaterad bild av hur du relaterar till andra och hur du kan förbättra relationer i din närhet. Den undersöker de tre primära drivkrafterna vi alla delar och hur vik uttrycker dessa drivkrafter under två förutsättningar:
Final_15.04.22_products-0013

 1. När allt går bra.
 2. När vi är i konflikt.

När du förstår hur vilka drivkrafter som ligger bakom beteenden — både dina egna och andras — kan du göra bättre val om hur du skall kommunicera och samarbete. Du lär dig även hur du kan identifiera, förebygga och navigera i konflikt. Allt detta sammantaget leder till starkare relationer och kraftfullare resultat, tillsammans.

Vad innehåller den?

Working With SDI är uppbyggd för att vara en referensguide till att förbättra relationer. Boken är uppdelad i fem sektioner med ett enkelt färgkodat söksystem.
Del I ger en överblick över bakgrunden till SDI och introducerar relationsspråket som SDI har. Här förklaras även hur SDI resultaten rapporteras.

Del II beskriver Motiverande VärdeSystem (MVS) — hur de tre primära drivkrafterna jobbar tillsammans i ett system när allt går bra — och de sju olika MVS-typerna. Varje typ beskrivs i detalj och det ges även förslag till angreppsätt för att arbeta effektivt och förebygga konflikt.

När människor upplever konflikt arbetar de tre primära drivkrafterna i en sekvens— Konfliktförloppet. Del III visar det 13 distinkta Konfliktförloppen och hur man skall hantera var och en.

Del IV gör kopplingen mella Styrkor och Avsikter— vad det är som driver oss att välja en viss Styrka i olika situationer.

Del V
innehåller de olika bilagorna inklusive stödjande data, forskning, index och en översikt av SDIs syn på personlighet..

Detta lär du dig

När du läser kommer du att :

 • Fördjupa dina kunskaper om SDI.
 • Förstå vad som motiverar en person att arbeta mer effektivt.
 • Adressera, undvika och hantera konflikt.
 • Förebygga ”överdrivna” eller felanvända Styrkor.
 • Bättre kunna kommunicera förväntningar.
 • Ge och ta emot meningsfull feedback.
 • Lära dig ett gemensamt språk för att kunna tala om drivkrafter och Styrkor..
 • Få tankar kring hur du kan använda dina Styrkor så att de blir mer produktiva.
 • Bygga produktiva, belönande och hållbara relationer.

Boken är ett komplement till en SDI-utbildning och är en referens hur man kan tillämpa Relationship Awareness Theory.

Nästa steg

Working With SDI kombinerar tillförlitlig teori och forskning med praktiska tillämpningar för att hjälpa dig att förstå dolda avsikter, se konflikttriggers och skapa bättre kontakt med andra. Boken Working with SDI är på engelska.

Starka relationer skapar starka resultat— skaffa dig ett exemplar av boken- Working With SDI.

KÖP NU

Välja rätt kartläggning för din kund

Ladda ner faktablad om TotalSDI:

  Välja rätt kartläggning för din kund

  Ladda ner faktablad om TotalSDI:
  • Identifiera den bästa verktyget för ledarskapsutveckling och för att bygga effektiva team.
  • Läs om en konsults erfarenheter med att arbete med TotalSDI som bas i riktigt viktiga uppdrag.
  • Djupdyk i tio huvudpunkter för att utvärdera verktyg att använda i utbildningsprogram..
  download now