Certifiering

Handledarmanual

Allt du behöver för att skapa en bra utbildning

Uttrycket ”använd rätt verktyg vid rätt tillfälle” har sin grund i att resultatet hänger ihop med ditt val av verktyg och tekniker. En god hantverkare tar inte första tillgängliga tillhygge för att spika med, hen väljer en hammare.

På samma sätt är det med ditt arbete. Resultatet av dina utvecklingsprogram och dina utbildningar hänger ihop med hur du valde att göra dem.

Handledarmanualen för TotalSDI är som en verktygslåda med olika verktyg för att kunna skapa bästa möjliga resultat — när det handlar om att utveckla bättre ledare, förbättra arbetsrelationer och bygga starka och effektiva team. Den uppdaterade 5´e utgåvan är en innehållsrik källa för tillämpningar och ett bra stöd när man skall skapa en bra utbildningsupplevelse..

Vad manualen innehåller

Den femte utgåvan av Handledarmanualen är lite som en utbildning i en bok. Innehållet består av hur du sakkunnigt kan motivera människor, driva prestation och bygga din egen konsultverksamhet.
cikVbHRtr1NqOp5ewGZpnSxHpfgwMPvNE61TNgaoe9o,IH5ige9Ptu3AT6c6cKcQUmv7vC1TQO-5jyg-kp6Lhg0

 • Handledarmaunal — en allomfattande guide till att bygga ditt eget skräddarsydda program, komplett med TotalSDI översikt, exempelprogram och personliga rapporter.
 • Tilläggsmanual (NY) — en separat manual med tilläggsövningar.
 • Digitala stöd — tillgång till Deltagarportalen för att få sina egna personliga rapporter och Handledarportalen för att lägga upp grupper, administrera kartläggningar och skapa rapporter.

 

Innehåll

Handledarmaunalen är uppdelad i fyra avsnitt.

Det första presenterar hela serien av TotalSDI kartläggningar. Den innehåller information om hur manualen och övrigt stöd skall användas. Här finns även en del användbar information till konsulten som en guide i hur man går igenom kartläggning individuellt.

Nästa avsnitt visar ett Exempelprogram. Det innehåller handledarmål, mål för deltagarna:s lärande samt förslag på stödmaterial för utbildningen. Upplägget som presenteras kan lätt göras om och anpassas efter de olika behov som kan komma upp hos handlaren eller kunden.

Det tredje avsnittet är Appendix. Här finns fördjupningsmaterial om bl. a. Relationship Awareness Theory, SDI, data kring StyrkePorträttet samt uppföljnings och utvärderingsverktyg.

Det sista avsnittet går igenom alla de olika kartläggningsresultaten, de personliga rapporterna samt grupprapporter. Dessa fungerar som referenser när du skapar dina program eller när du skall göra en offert till en kund..

Tilläggsmanual

Denna extra manual innehåller mer övningar som du kan använda. I manualen visas exakt hur du skall genomföra och leda övningarna.

Du kan itegreras dessa övningar i ditt program eller så kan du använda dem som uppföljningsövningar.

Nästa steg

Handledarmanualen kombinerar beprövade utbildningstekniker, allsidigt material och strategiska övningar för att kunna skapa ett kraftfullt utvecklingsprogram.

Starkare träning betyder starkare resultat— för dina kunder och för dig som företagare. Köp din Handledarmanual här.

KÖP NU

Välja rätt kartläggning för din kund

Ladda ner faktablad om TotalSDI:

  Välja rätt kartläggning för din kund

  Ladda ner faktablad om TotalSDI:
  • Identifiera den bästa verktyget för ledarskapsutveckling och för att bygga effektiva team.
  • Läs om en konsults erfarenheter med att arbete med TotalSDI som bas i riktigt viktiga uppdrag.
  • Djupdyk i tio huvudpunkter för att utvärdera verktyg att använda i utbildningsprogram..
  download now