Certifiering

Certifieringsprocessen

Med en TotalSDI Certifiering har du tillgång till de kvalitativa verktyg som TotalSDI är när det gäller att utveckla ledarskap, bygga starka och effektiva team, smidigare samarbeten och mer effektivt kunna hantera konflikt.

Bli certifierad handledare

TotalSDI är det kartläggningsverktyg många av världens främsta coacher, utbildare och konsulter väljer att använda. TotalSDI kommer vara ett värdefullt tillägg till din förmåga att i att utveckla framgångsrika team och ledare.

Certifieringsprocessen består av tre + en dag. Under dessa fyra dagar får du kunskaper om hela serien av TotalSDI kartläggningar och en träning hur de kan användas.

När du är klar och blivit certifierad har du rätten att köpa, administrera och handleda i hela serien av TotalSDI. Upplägget på certifiering är sådant att du skall känna dig trygg och kompetent i att själv kunna handleda efter dag fyra.

TotalSDI Certifiering

cert-processTotalSDI är så kraftfullt beroende på att det fokuserar på drivkrafterna som ligger bakom våra beteenden och ger insikter som du kan ha som grund som möter i princip alla de behov som kan dyka upp när det gäller coaching eller utbildning.

Under certifieringen får du en ingående och praktiskt förståelse för hur TotalSDI kan användas för att adressera frågor som engagemang, teamwork, konflikthantering, effektiv coaching och ledarskapsutveckling. Målet med certifieringen är att de sig kunskaperna, färdigheterna och resurserna för att direkt efter certifieringen kunna arbeta skarpt med TotalSDI.

Du kommer att får lära dig om forskningen som är den grund hela TotalSDI vilar på. Du kommer att se hur man sömlöst kan integrera både SDI och styreporträtten i olika sammanhang och tillämpningar som handlar om relations- och konflikthantering.

TotalSDI är ett fantastiskt verktyg när det kommer till att utveckla styrning och ledarskap. Det ligger som grund för i princip allt utvecklingsarbete vi gör hos en kund. Det möter kunders behov på många sätt som inte andra instrument gör eftersom det hjälper människor att verkligen förstå vem de är, hur de relaterar till andra och vad de skall göra med denna kunskap – detta både när allt känns bra och under konflikt. Våra kunder ser förbättrade relationer, effektivare team och bättre resultat som följd. Och detta är lika bra för deras affärer som för våra.”
Kathy Barham, Ägare, Lead With Purpose, LLC

Vad du lär dig

Först kommer du få inblickar i forskningen bakom TotalSDI verktygen. Du kommer få en djupare förståelse kring personliga drivkrafter och hur de är kopplade till beteenden som driver relationer. Vi visar dig hur du kan använda detta i olika utbildningssammanhang – ledarskapsutveckling, teambuildning, påverkan, kommunikation osv.
De upplevelsebaserade övningarna och praktiska tillämpningarna ger dig en möjlighet att utforska hur TotalSDI koncepten kan användas för ökad konfliktkompetens, coaching och relationsbaserad 360-graders feedback. Du kommer lära dig att administrera och handleda i Feedback- och Förväntningar verktygen för att ge dina kunder en chans att se och hantera möjligheter för att bygga starkare relationer.

Vi kommer att prata om vilka möjligheter och utmaningar dina kunder har och hur Total SDI kan vara en del i att möta dessa. Hur kan TotalSDI hjälpa organisationer med lågt engagemang? Hög personalomsättning? Hur kan det vara ett stöd för att snabbt få in nyanställda i organisationen? Bygga bättre mentorprogram?

Du lämnar certifieringen genom att göra en plan för hur du bäst kan använda TotalSDI hos dina kunder. Följande frågor hanteras:

 1. Vilka är de kritiska behoven hos mina befintliga och framtida kunder?
 2. Hur kan jag bäst skapa en anpassad lösning med TotalSDI för att adressera dessa behov?
 3. Vilka mål kan mina kunder räkna med att nå genom dessa program??
 4. Vem behöver jag samarbeta med för att få stöd för detta program?
 5. Vilken agenda behöver jag skapa för att få till ett samtal om programmet med nyckelpersoner eller beslutsfattare?
 6. Specifikt vilka övningar och verktyg skall jag ha med i detta program??
 7. Vilka meningsfulla mätetal kan jag använda för att säkerställa att programemt når sina mål?

Du kommer ha en kollega som granskar och stöttar dig att utveckla din plan.

Livslång TotalSDI

Din certifiering är personlig och livslång. Den följer med dig som person, inte det företag du arbetade för när du gjorde din certifiering.
Som certifierad handledare kommer du bjudas in till årliga Handledardagar. Detta är ett nätverk mellan alla TotalSDI Certifierade handledare i Sverige. På dessa träffar blandas information och nyheter med övningar och erfarenhetsutbyten.

Vi finns även som stöd för dig på telefon när och om du har behov att bolla någon fråga teknisk eller i ditt handledande.

Kontakta oss for more information.

Du får

 • TotalSDI Handledarmanual.
 • cert-process-2Tillgång till HandledarPortalen (onlinesystemet som använda för att administrera kartläggningarna) där det finns filmer på övningar, säljmaterial och annat stödmaterial.
 • Tilläggsmanual – full med exta övningar

Kostnader

Certifieringskonsnad: 28 900 kronor där följande ingår:

 • Certifiering under 3 + 1 dag.
 • Handledarmanual
 • Tillgång till HandledarPortalen
 • Certifieringen inkluderar 6 stycken Baspaket av kartläggningar.

TotalSDI kartläggningar säljs endast via certifierade handledare. Nätverket av certifierade handledare består av självständiga konsulter, utbildare, coacher och de som arbetar med utbildning internt på ett företag eller i en organisation som alla har gått igenom certifieringen.

Om du är konsult, utbildare eller coach är du varmt välkommen att vara med på ett webinar. register En timmes gratis genomgång för att få veta mer.

Kvalificering av Credits

En TotalSDI certifiering kvalificerar till Project Management Institute (PMI), International Coaching Federation (ICF) och International Society for Performance Improvement (ISPI) CE Credits.

TotalSDI certifieringen kvalificerar även till CE Credits for Psychologists (APA), MFTs och LCSWs för professionella sjuksystrar. Kontakta oss för mer information.

HRCI_2015PrintICF-logo

Välja rätt kartläggning för din kund

Ladda ner faktablad om TotalSDI:

  Välja rätt kartläggning för din kund

  Ladda ner faktablad om TotalSDI:
  • Identifiera den bästa verktyget för ledarskapsutveckling och för att bygga effektiva team.
  • Läs om en konsults erfarenheter med att arbete med TotalSDI som bas i riktigt viktiga uppdrag.
  • Djupdyk i tio huvudpunkter för att utvärdera verktyg att använda i utbildningsprogram..
  download now