Certifiering

Bli certifierad handledare

Om ditt syfte handlar om att utveckla människor så vill vi hjälp dig med det syftet. Vi kan ge dig ännu större kraft att skapa utvecklingsprogram som hjälper människor att bygga starkare och hälsosammare relationer, utveckla ett hållbart ledarskap, effektivt förutse och förebygga konflikter samt utveckla mer produktiva och starka team.

Mervärde

Många av de som redan använder TotalSDI gillar det så mycket för att de tillför ett mervärde till kunderna. TotalSDI ger insikterna, det gemensamt språket och den data konsulten behöver gör att skapa ett starkt program och ger bra resultat när det gäller att förbättra kultur, organisation och grupper. För att veta mer om hur du kan bli certifierad och mer om TotalSDI är du välkommen att vara med på en timmes gratis webinar.

Anmäl dig till ett gratis och interaktivt webinar

Beslutat om vilka verktyg du skall använda för att bäst hjälpa dina kunder är ett av dina viktigaste. Ett webinar är ett enkelt sätt att på kort tid på ännu mer kött på benen för att kunna avgöra om TotalSDI är något för dig. Vi känner oss trygga med att kunna berätta om ett av världens bästa kartläggningsverktyg när det kommer till bygga starka relationer mellan människor.

Anmäl dig här

 

 

Som certifierad handledare …

cert-process-2

 • Kommer du ha tillgång till hela serien av Total SDI kartläggningar. TotalSDI ger grunden för alla typer av utvecklingsprogram som har ambitionen att förbättra en organisations eller grupps prestation.
 • Löpande support – vi finns som stöd genom onlinestöd och på telefon..
 • Du kan arbeta helt självständigt och hela tiden välja hela eller delar av TotalSDI serien. Beroende på vad du och din kund behöver för stunden.
 • Du får den utbildning och den kunskap du behöver för att på ett professionellt och etiskt korrekt sätt kunna använda TotalSDI.
 • Du kommer få ett rabatterat erbjudanden för att snabbt komma igång.

Gör ditt eget varumärke ännu starkare

När du är certifierad är det lätt att bygga på ditt eget varumärke med den trovärdighet TotalSDI har. Oavsett vilken del av TotalSDI du väljer att använda kan du lägga in din egen logotyp integrerat i materialet. Du får:

 • tillgång till HandledarPortalen , onlineplattformen där du hanterar dina grupper och deltagare och innehåller mycket stödmaterial för dig som handledare.
 • Certification seal that will set you apart.
 • Videos and reports you can put on your website.
 • Marknadsföringsmaterial som du kan använda för att förklara vad en TotalSDI kartläggning är.

Akademisk trygghet

TotalSDI är uppbackat av en akademisk samling av PhDs som fyller på med uppdaterade validitets- och reliabilitets studier så du kan känna dig trygg i vad som ligger bakom verktyget du använder med dina kunder.

TotalSDI Nätverket

Certifierade TotalSDI handledare hör till en grupp professionella inom området Relationsutveckling och Relationship Management. Som i alla nätverk är vi olika men lika. Våra handledare arbetar för företag och organisationer av alla storlekar. Privat och offentligt. En del fokuserar på grupper andra på chefsutveckling eller enskild coaching.. Oavsett vilket delar alla i nätverket en passion att vilja hjälpa andra att få de värdefulla insikter och kunskaper som behövs för att växa och kunna bygga starkare relationer.

För att kunna vara med i detta nätverk krävs att du:

 • Be comfortable integrating assessment tools into your consulting and training business.
 • Commit to thoroughly learning the theory behind TotalSDI and become comfortable operating as an expert in a facilitation role.
 • Operate with a sharp sense of professionalism and with the highest ethical standards.
 • Willingly set the pace in your industry.
 • Share what you know with those who can learn from you.

Nästa steg

Anmäl dig till ett gratis interaktivt webinar för att veta mer om TotalSDI och hur det kan hjälpa dig att bygga din konsult- , coaching- eller utbildningsverksamhet.

Boka nu

Välja rätt kartläggning för din kund

Ladda ner faktablad om TotalSDI:

  Välja rätt kartläggning för din kund

  Ladda ner faktablad om TotalSDI:
  • Identifiera den bästa verktyget för ledarskapsutveckling och för att bygga effektiva team.
  • Läs om en konsults erfarenheter med att arbete med TotalSDI som bas i riktigt viktiga uppdrag.
  • Djupdyk i tio huvudpunkter för att utvärdera verktyg att använda i utbildningsprogram..
  download now