Kartläggningar

StyrkePorträtt™

Våra vanligaste beteenden är de Styrkor som vi använder för att hantera situationer med andra människor oavsett om det är samtal mellan två personer, medarbetarsamtal eller samtal med en viktig kund. StyrkePorträttet ger en noggrann bild av hur vi prioriterar våra Styrkor och detta hjälper oss i sin tur att bättre välja den rätta Styrkan vid varje givet tillfälle.

En styrkebild

StyrkePorträttet ger en bild av 28 Styrkor, eller beteenden, som människor uppskattar och ofta använder när de är i samspel med varandra. Kartläggningen ger en möjlighet att skapa en bild av en persons mest och minst viktiga sätt att relatera till andra människor. Det här skapar grunden för att förstå hur olika beteenden kan hjälpa till att skapa bättre resultat.

Styrkorna som mäts i detta porträtt är inte tekniska kompetenser utan de beteenden människor väljer när man försöker nå ett personligt mål, ett gruppmål eller ett organisatoriskt mål.
assesments-sp
Rankningen av de 28 olika beteendena ger en ögonblicksbild av hur människor använde sina Styrkor i samspelet med andra. Människor som har ungefär samma SDI resultat prioriterar ofta sina Styrkor olika. Porträttet hjälper människor att se att trots att vi motiveras och drivs av samma saker använder vi olika beteenden för att nå våra önskade resultat. Det hjälper människor att se kopplingen mellan sina drivkrafter och hur de väljer sina Styrkor när de arbetar tillsammans med andra.

Människor har en tendens att förlita sig på Styrkorna som ligger överst i porträttet och undvika de som ligger längst ner. Det här kan leda till att man använder Styrkor som inte är effektiva eller överanvänder vissa Styrkor så att det blir kontraproduktivt och kan leda till konflikt.

StyrkePorträttet är ett utmärkt verktyg för att definiera individuella Styrkor och för att definiera Styrkorna i en grupp eller företagskultur. Tillsammans med SDI blir det möjligt för människor att reflektera över sina beteenden och de val man gör. Genom att bygga en bild av hur de relaterar till andra som är i den inre påverkanscirkeln av kan man göra effektiva förändringar allt eftersom de får ny kunskap, kompetens , insikter och perspektiv.

Kartläggningen ger en tresidig sammanfattning av gruppen till handledaren samt en 7-sidig personlig rapport till deltagaren som ger en överblick av resultatet, nyckelbegrepp samt information specifikt knutet till deltagarens resultat.

KÖP HÄR


LÄS MER

Välja rätt kartläggning för din kund

Ladda ner faktablad om TotalSDI:
  • Identifiera den bästa verktyget för ledarskapsutveckling och för att bygga effektiva team.
  • Läs om en konsults erfarenheter med att arbete med TotalSDI som bas i riktigt viktiga uppdrag.
  • Djupdyk i tio huvudpunkter för att utvärdera verktyg att använda i utbildningsprogram.
download now

Till Onlinebutiken

KÖP HÄR