Kartläggningar

Hur du använder materialet i vardagen

E-post, möten, projekt – samarbete i olika former är en stor del av vardagen. Nä rdu samarbetar med andra hur du med dig dina individuella styrkor, drivkrafter och förväntningar och på samma sätt är det för dina kollegor. Men hur kommer dessa styrkor tills in rätt? Hur ser andra på dina styrkor? Hur ser dina drivkrafter och förväntningar ut i konflikt?
TotalSDIs personliga rapporter ger en hel del svar på detta i lättförståelig data och att praktiskt angreppssätt.. Varje rapport undersöker olika aspekter av dina Styrkor och drivkrafter och hur du kan använda resultatet för att få det dagliga arbetet att blir mer produktivt och tillfredställande.

De personliga rapporterna —

 • identifierar dina Styrkor och drivkrafter
 • beskriver vilka Styrkor andra ser i dig
 • definierar hur dina drivkrafter ser ut i konflikt
 • hur du kan använda dina resultat i vardagen


 • Personliga rapporter finns tillgängliga för varje TotalSDI –kartläggning. Strength Deployment Inventory, StyrkePorträttet och Porträtt Överdrivna Styrkor.

  Personlig rapport - Strengths Deployment Inventory

  Strength Deployment Inventory (SDI) borrar djupare i vad som motiverar och driver dina egna beteenden. Den 20-sidiga rapporten fokuserar på hur du dina drivkrafter uttrycks under två förutsättningar — när allt går bra och när du upplever konflikt. Allt eftersom du arbetar igenom dina egna resultat kommer du att få insikter i hur du bättre kan relatera till andra, undvika icke produktiva konflikter och förbättra prestationerna..
  LÄS MER

  Personlig rapport- Styrke Porträtt

  StyrkePorträttet visar hur du förlitar dig på dina egna Styrkor i samspelet med andra för att nå dina mål. Denna 15-sidiga rapport integrerar dItt SDI resultat och kopplar ihop det dina drivkrafter med dina beteenden. Dessa insikter kommer att hjälpa dig att vilja den det effektivaste sättet att hantera en situation, så att du kan förbättra arbetsrelationer och därmed nå de affärsmål du satt upp.
  LÄS MER

  Personlig rapport - Porträtt Överdrivna Styrkor

  Porträttet Överdrivna Styrkor identifierar de Styrkor som du har en tendens att felanvända och därmed vara till skada för ditt arbete och dina relationer. Den 8-sidiga rapporten rankar hur ofta du överdriver vissa Styrkor och ger specifika inspel till hur du kan hantera dessa för att få positivare resultat.
  LÄS MER

  Välja rätt kartläggning för din kund

  Ladda ner faktablad om TotalSDI:
  • Identifiera den bästa verktyget för ledarskapsutveckling och för att bygga effektiva team.
  • Läs om en konsults erfarenheter med att arbete med TotalSDI som bas i riktigt viktiga uppdrag.
  • Djupdyk i tio huvudpunkter för att utvärdera verktyg att använda i utbildningsprogram.
  download now

  Till Onlinebutiken

  KÖP HÄR