Kartläggningar

Äg dina resultat

Använd hävstången i ditt StyrkePorträtt för att bygga starkare relationer och arbeta effektivare.

Vad gör dig motiverad? Vad driver dina dagliga val? De mest effektiva ledarna förstår sina egna Styrkor och Styrkorna i teamet. Att veta vad som ger dig och andra energi, vad som driver er till att prestera, påverkar direkt din produktivitet och din framgång.

Den personliga rapporten Styrkor hjälper dig att se dina individuella Styrkor – de beteenden du vanligen använder när du interagerar med andra- och hur du förlitar dig på dessa Styrkor för att nå dina mål. Rapporten är på 15 sidor och innehåller reflektioner, perspektiv och insikter och kopplar ihop dina beteenden med dina drivkrafter så att du kan samarbete ännu mer effektivt , navigera i konflikt och nå dina mål..

Personlig rapport StyrkePorträtt ger —

  • Kundanpassat design — lägg till din logotyp och anpassa rapportens namn så att det passar din kund
  • En 15-sidig rapport med innehåll som är tydligt, enkelt och rakt på med förklaringar och användbara detaljer.
  • Tabeller, grafik och förklaringar som är specifikt kopplade till individens eget resultat.
  • Exempel och illustrationer som hjälper människor att förstå sina resultat och använda dem i vardagen.
  • Information och insikter som lätt kan integreras i ditt utvecklingsprogram.

Välja rätt kartläggning för din kund

Ladda ner faktablad om TotalSDI:
  • Identifiera den bästa verktyget för ledarskapsutveckling och för att bygga effektiva team.
  • Läs om en konsults erfarenheter med att arbete med TotalSDI som bas i riktigt viktiga uppdrag.
  • Djupdyk i tio huvudpunkter för att utvärdera verktyg att använda i utbildningsprogram.
download now

Till Onlinebutiken

KÖP HÄR