Kartläggningar

Porträtt Överdrivna Styrkor™

Styrkor kan slå tillbaka, trots goda avsikter. Detta händer när vi använder en Styrka för ofta, alltför intensivt eller vid fel tillfälle. Överdrivna Styrkor har potentialen att utlösa konflikt, skada relationer och påverka produktiviteten.
Porträtt Överdrivna Styrkor hanterar något som de flesta kartläggningar inte gör –vad som ligger bakom svagheter. Det hjälper människor att förstå orsaken till ett improduktivt beteende så att de kan göra avgörande förändringar. Det ger värdefulla insikter i potentiella orsaker till konflikter som hänger ihop med att överdriva eller felanvända en Styrka.

Hitta balansen

Porträtt Överdrivna Styrkor ger människor möjligheten att se hur de använder – och ibland felanvänder – sina Styrkor. Ett beteende som är välmenande kan slå tillbaka när det uppfattas som negativt då det är överdrivet eller används i fel situation.
assesments-osp
Till exempel kan “snabbagerande” vara din toppstyrka och den fungerar för det mesta bra. Men i vissa situationer och med vissa människor kan du vara snabbagerande när de istället vill att du skall vara tålmodig eller försiktig. Om du konsekvent agerar utan att överväga konsekvenserna, kan andra se dig som förhastad.

Genom att ranka de 28 Överdrivna Styrkorna hjälper det till att identifiera när och varför Styrkor kan vara oönskade eftersom de uppfattas som överdrivna i termer av frekvens, varaktighet, intensitet eller för att de inte passar in i en situation. Detta porträtt är extremt effektiv i att skapa möjligheter att reflektera över olika sätt att förändra beteenden för att uppnå bättre resultat.

Kartläggningen ger en tresidig sammanfattaning av gruppen till handledaren samt en 7-sidig personlig rapport till deltagaren som ger en överblick av resultatet, nyckelbegrepp samt information specifikt knutet till deltagarens resultat.
KÖP HÄR


LÄS MER

Välja rätt kartläggning för din kund

Ladda ner faktablad om TotalSDI:
  • Identifiera den bästa verktyget för ledarskapsutveckling och för att bygga effektiva team.
  • Läs om en konsults erfarenheter med att arbete med TotalSDI som bas i riktigt viktiga uppdrag.
  • Djupdyk i tio huvudpunkter för att utvärdera verktyg att använda i utbildningsprogram.
download now

Till Onlinebutiken

KÖP HÄR