Kartläggningar

Förväntningar

Nyckeln till en fokuserad och samarbetsvillig arbetsplats — tydliga förväntningar.

Förväntningar är en viktig och ofta förbisedd del av arbetet. Varje person har förväntningar på hur ett projekt skall drivas, hur chefer skall vara och vad kollegor skall prestera..

Att förstå dessa förväntningar är nyckeln till att skapa tillfredställelse på arbetsplatsen.. När man misslyckas med att kommunicera förväntningar kan det leda till konflikt, besvikelse och ilska — vilket leder till oengagemang och sämre arbetsinsatser.

Förväntningar är en del av TotalSDI och verktyget uppmuntrar till fokuserade samtal mellan chefer, i grupper och mellan medarbetare att sätta tydliga förväntningar och odla en kultur av tillfredställande samarbete.
assesments-expectations
Förväntningar StyrkePorträtt jämför förväntningar på en roll med personliga Styrkor. Kartläggningen ber individer och grupper att ranka vilka Styrkor tror behövs för att lyckas i sen specifik roll. Resultaten jämförs med individens StyrkePorträtt och hjälper på så vis individen att kunna göra en plan för att ännu bättre ta sig an en roll och både trivas och lyckas i den.

KÖP HÄR

Välja rätt kartläggning för din kund

Ladda ner faktablad om TotalSDI:
  • Identifiera den bästa verktyget för ledarskapsutveckling och för att bygga effektiva team.
  • Läs om en konsults erfarenheter med att arbete med TotalSDI som bas i riktigt viktiga uppdrag.
  • Djupdyk i tio huvudpunkter för att utvärdera verktyg att använda i utbildningsprogram.
download now

Till Onlinebutiken

KÖP HÄR