Kartläggningar

Feedback

Bättre prestation börjar med feedback.

Konstruktiv feedback sker för sällan på våra arbetsplatser. Det beror inte på att det saknas tillfällen utan det beror på att det struntas i eller ännu värre undviks. Saken är den — vi behöver feedback. Forskning visar att om vi får feedback från chefer och kollegor har det stor påverkan på får framgång. Det bygger förtroende och arbetstillfredställelse, minskar antalet konflikter och ökar produktiviteten.

Feedbackverktyget inom Total SDI, som hanterar StyrkePorträttet och Porträtt Överdrivna Styrkor och hjälper till att stötta samtal kring prestation och perception. Varje rapport är individuellt anpassad och identifierar blinda fläckar, förbättringsområden och hur andra uppfattar vilka som är de mest framträdande av en persons Styrkor. I ett samtal om detta kan uppfattningar om en persons beteenden och Styrkor utbytas och större förståelse skapas. Denna typ av praktisk feedback leder till mer genomtänkt samverkan och positivare synsätt på varandras beteenden och uppfattningar om varandra. Slutresultatet blir en hälsosammare relation, bättre samarbete och produktivare team.

assesments-feedback
Feedback visar olikheter i uppfattningar och uppmuntrar till hälsosamma, ärliga och utvecklande samtal och konstruktiv feedback. Det kan användas för enskilda samtal och 360-graders feedback. Effekten blir konstruktiva samtala om förändring i attityder och beteenden.

Feedback StyrkePorträtt hjälper den personen som skall ge feedback att skapa en bild av de Styrkor som hen ser mottagaren av feedbacken använda oftast eller mer sällan. Porträttet öppnar upp för ett samtal om innehåller konstruktiv feedback kring upplevda beteenden. En översiktlig gapanalys som lyfter fram specifika områden som kan ge insikter och vara intressanta att samtala om.

Feedback Porträtt Överdrivna Styrkor utforskar de olika uppfattningar som kan finnas som leder till konfikter och som kan skada relationer. Det lyfter fram antaganden människor gör om varandra, identifierar blinda fläckar och hjäper till att rätta till missförstånd .Att se både styrkor och svagheter ger balans och medvetenhet för att bygga starkare och effektivare team. Porträttet är ett utmärkt underlag för att på ett positivt sätt ge feedback på potentiella områden för konflikt. En översiktlig gapanalys som lyfter fram specifika områden som kan ge insikter och vara intressanta att samtala om.


Feedback i störta allmänhet är viktigt men rätt sorts feedback här helt grundläggande för att nå framgång. Det är så mycket mer än data man kan få ut på en rapport eller ett årligt medarbetarsamtal. Vårt feedbackverktyg ger underlag för konstruktiv feedback i syftet att skapa meningsfulla förändringar med positiva resultat.

KÖP HÄR

Välja rätt kartläggning för din kund

Ladda ner faktablad om TotalSDI:
  • Identifiera den bästa verktyget för ledarskapsutveckling och för att bygga effektiva team.
  • Läs om en konsults erfarenheter med att arbete med TotalSDI som bas i riktigt viktiga uppdrag.
  • Djupdyk i tio huvudpunkter för att utvärdera verktyg att använda i utbildningsprogram.
download now

Till Onlinebutiken

KÖP HÄR