Om oss

Lösningar

TotalSDI är en serie kartläggningar som är enkla att använda och enkla att förstå. De ger människor en möjlighet att förstå den personliga motivationen så att de kan blir bättre chefer, bygga starkare team och mer effektivt och konstruktivt hantera de konflikter som oundvikligen kommer att uppstå på en arbetsplats

Serien av TotalSDI kartläggningar

Vår serie av kartläggningar erbjuder en praktisk metod för att ge människor de verktyg och kunskaper som de behöver för att förbättra sin organisation och gruppers prestation. Verktygen baseras på en själv-inlärningsmodell för att effektivt och korrekt förstå och hantera drivkrafterna som ligger bakom beteenden.

Våra verktyg och kartläggningar hjälper människor att bättre förstå sina drivkrafter och ligger bakom deras beteenden och de drivkrafter som ligger bakom de beteenden som andra har. När vi verkligen förstår vad som ger en människa energi – både när allt går bra och i konflikt – kan vi göra klokare val och därmed nå bättre resultat.

Strength Deployment Inventory (SDI)

Denna kraftfulla självskattning hjälper människor att förstå sig själva genom att hjälpa dem att förstå de drivkrafter som ligger bakom deras beteenden. Men det stannar inte vid det. Det hjälper dem även att förstå de drivkrafter som ligger bakom andra människors beteenden. Genom att öka självmedvetenheten och den interpersonella medvetenheten ökar det både den personliga och interpersonella effektiviteten. Och genom att visa skillnaden i hur människor motiveras under två olika förutsättningar– när allt går bra och när det är konflikt– är faktiskt SDI två kartläggningar i en. En ökad förståelse om varför människor säger eller gör saker på olika sätt hjälper till att förebygga icke produktiva konflikter genom att lyfta medvetenheten om att människor ärligt motiveras av olika saker.

StyrkePorträtt

Vi har alla våra favoritbeteenden– de saker vi vet att vi gör bra och som vi litar på bl. a beroende på att vi är bekväma med dem och att de har fungerat för oss. StyrkePorträttet visar hur en person värderar och använder 28 unika Styrkor (eller beteenden) för att skapa en bild hur man väljer vissa beteenden när man arbetar med andra. Porträttet lägger grunden för att lära sig att använda den mest effektiva Styrkan i en viss given situation. Det är också användbart för att definiera de kollektiva Styrkorna i en grupp. Och det är en plattform för att förstå hur man genom att använda olika beteenden kan bidra till ett optimalt resultat.

Porträtt Överdrivna Styrkor

Det är alltför enkelt att skapa blinda fläckar för de beteenden vi tror fungerar bra för oss i våra relationer. Porträtt Överdrivna Styrkor rankar hur en person kan överdriva de 28 olika Styrkorna (vårt unika perspektiv på vad de flesta skulle kalla en ”svaghet”). Detta ger en inblick i kostnaderna för att överdriva Styrkor och visar på möjligheter att förebygga konflikter. Det hjälper människor att göra mer underbyggda beteende val genom att se när de är på väg att överdriva en Styrka. När kostnaderna för att överdriva en Styrka blir tydliga känner de flesta att de har kraften att välja andra mer effektiva beteenden.

Förväntningar- StyrkePorträtt

Detta porträtt gör det möjligt för individer och grupper att prioritera 28 olika Styrkor (eller beteenden) som de tror krävs för att lyckas i en specifik roll eller situation. Detta flexibla verktyg kan tex. användas som självskattning för en persons egen roll, som feedbackinstrument eller för att klargöra förväntningar på en vakant roll. Det ger insikter i vad som är tillfredställande eller missförstånd i en roll och hjälper människor att lära sig hur man kan välja mer effektiva beteenden.

Feedback - StyrkePorträtt

Likheter och olikheter visar sig när människor använder sina Styrkor när man arbetar tillsammans. Detta porträtt ger en möjlighet för människor att ge feedback kring de Styrkor de ser en annan person använda mest och minst. Det ger ett sätt att effektivt och konstruktivt kommunicera utvecklande feedback genom att synliggöra de olika uppfattningarna. Det innehåller en enkel och tydlig gapanalys som visar olika områden som kan vara intressanta att samtala om. En detaljerad översikt ger exempel på gemensamma anledningar, syften och avsikter som driver vissa beteenden. Med andra ord kollar det ihop vårt ”varför” till de Styrkor människor väljer att använda.

Feedback- Porträtt Överdrivna Styrkor

Detta porträtt bjuder på ett unikt ofarligt sätt att ge feedback genom att visa på potentiella orsaker till konflikt – inte själva konflikten i sig. Det lyfter fram antaganden människor gör om varandra och hjälper till att ta bort missförstånd. Det utforskar effektivt olika uppfattningar om hur människor kan överdriva eller felanvända sina Styrkor och därigenom orsaka oönskad konflikt i en relation. Specifika områden är synliggörs via en enkel och tydlig gapanalys

Välja rätt kartläggning för din kund

Ladda ner faktablad om TotalSDI:
  • Identifiera den bästa verktyget för ledarskapsutveckling och för att bygga effektiva team.
  • Läs om en konsults erfarenheter med att arbete med TotalSDI som bas i riktigt viktiga uppdrag.
  • Djupdyk i tio huvudpunkter för att utvärdera verktyg att använda i utbildningsprogram..
download now