Om oss

Vår metod

Vad är det som gör TotalSDI så unikt? Vi hjälper dig att navigera i skärningspunkten mellan självinsikt och gruppeffektivitet.

Vårt sätt innebär att hjälpa människor att förstå hur deras drivkrafter påverkar deras beteenden, hur deras drivkrafter förändras i olika situationer och hur man kan utveckla en större förståelse för andras drivkraftsbaserade beteenden. Det här är ett angreppssätt som bygger starkare relationer och effektivare team. Den här filosofin har vi haft i över 40 år och med över 2 miljoner människor. Idag är vikten att arbeta med Relationsprocessen större än någonsin.
our-approach
Med den yngre generationens värderingar, de tekniska framstegen som kopplar samman människor över hela världen och en ökande medvetenhet om meningsfulla arbeten är förmågan att samverka med andra människor kritisk.

Vårt verktyg är gjorda för att hjälpa människor att förstå sig själv och andra– inte bara hur vi beter oss utan varför vi beter oss som vi gör– och den förståelsen kan leda till meningsfulla och praktiska förändringar i ledarskapet och i grupper som minimerar icke konstruktiva konflikter och maximerar effektiviteten.

Människor är komplexa; Det behöver inte relationer vara.

Människor är komplexa och det kan leda till att samverkan mellan personer kan vara både utmanande och svårt.

TotalSDIs enkla men effektiva angreppssätt hjälper individer och grupper att utveckla den medvetenhet och de kunskaper de behöver för att bygga effektivare personliga relationer såväl som affärsrelationer. Det hjälper dem att upprätthålla dessa relationer genom att förstå de bakomliggande drivkrafterna hos sig själva och andra under två förutsättningar– när allt går bra och när man upplever konflikt. Vår metod hjälper människor att se att de är fria att välja beteenden som ryms inom deras personliga värderingar samtidigt som man tar hänsyn till andras värderingar.

Detta dynamiska och kraftfulla sätt att se på drivkrafter som ligger bakom beteenden är en stor hjälp i att få till effektivare kommunikation och produktiva arbetsrelationer.

Skillnaden med TotalSDI

När konsulter, coacher och utbildare som använder TotalSDI skall sammanfatta vår metod kommer dessa tre saker ofta upp; Det är smart, Det fastnar. Det är användbart. Nu är det väl så att alla verktyg på marknaden gör mer eller mindre samma anspråk att vara det här så därför vill vi gå lite djupare för att visa vad som varligen gör TotalSDIs metod olika andra verktygs angreppssätt.

 • Det visar drivkrafter. TotalSDI fokuserar inte bara på beteenden utan även på de drivkrafter som ligger bakom beteenden. Många andra verktyg mäter bara beteenden. Alla människor drivs av att uppnå god självkänsla– ett behov av att bli uppskattad av oss själva och andra för de saker som är viktiga för oss. TotalSDI går till botten med vad människor värderar och det bygger inte bara ökad självinsikt men även större förståelse och empati för andras värderingar och behov.
 • Under två olika förutsättningar. Ibland medför arbetet stress och konflikter, detta även i miljöer där alla tycker om varandra. De facto är det så att när saker blir för stressande och konflikt kommer in i bilden ändras våra drivkrafter och reaktioner. Andra kartläggningar tar inte detta med i beräkningen. TotalSDI mäter drivkrafterna bakom beteenden både när allt går bra och när det finns tillstånd av konflikt i olika nivåer.
 • Det stärker en svaghet. Visst vore det fint om vi bara behövde använda de beteenden som vi ser som våra styrkor, vilket är vad en del verktyg rekommenderar. Men vi har inte den lyxen att bortse det som kan uppfattas som våra svagheter. Vilket vi inte heller bör göra. TotalSDI inser att det finns tillfälle där vi måste använda andra beteenden beroende på förutsättning, våra drivkrafter och andra personers drivkrafter. Det finns tillfällen när vi över-använder de styrkor som vi är bekväma med och tillfällen när en styrka som vi kan uppleva som ”svag” kan blir vår största vän.
 • Det är ett helt eget system. När man tittar på en organisation ser man två system. Det mänskliga och det organisatoriska.. TotalSDI är byggt för att förbättra båda.. Kartläggningarna bidrar till att förbättra det mänskliga systemet genom att skapa en mer produktiv kultur, bättre samarbeten, högpresterande individer, starkare team och bättre relationer. Det ger dig även den data du behöver för att kunna bygga det bästa programmet för dina– programs som använder TotalSDI som grund för ett kontinuerligt lärande.

Smartare, ”Stickier”, Mer användbart

Vi har redan vidhållit att andra verktyg också säger sig vara; smart, ”sticky” och användbart. Våra handledare – konsulter, coacher och utbildare som använder TotalSDI– är de som berättar för oss om våra produktfördelar. Och det de säger är att vi är smartare, ”stickier” och mer användbart. Så vi kan inte annat än att tacka och vara väldigt glada för lovorden.

Smartare. Vår grund och vårt ramverk vilar på över 40 års rigorös akademiska forskning. Den kände psykologen Dr. Elias Porter skapade SDI och Relationship Awareness Theory, som har fyra huvudteser:

 • Drivkrafter ligger bakom beteenden. Varför vi gör saker är precis lika viktigt som vad vi gör. TotalSDI visar de drivkrafter som ligger bakom människors beteenden på ett enkelt sätt som dessutom är lätt att komma ihåg. Detta gör det lätt för människor att förstå varandra och kunna samverka och arbeta ihop på ett bättre sätt.
 • Drivkrafter förändras i konflikt. Vi känner och beter oss annorlunda under konflik, vi önskar andra saker. TotalSDI visar dessa förändringar i drivkrafter allt eftersom en konflikt utvecklas – och de förändringar i beteenden som hänger ihop med detta. Det gör människor ett verktyg för att kunna förutse, förhindra och handtera konflikt i vilken typ av relation som helst.
 • Styrkor kan överdrivas. Vi kan använda våra Styrkor så mycket att de börjar jobba emot oss och blir icke-produktiva. Till exempel kan en person vara så tillitsfull att hen blir godtrogen. En person med överdrivet självförtroende kan uppfattas som arrogant. Överdrivna Styrkor eller upplevelsen av den överdrivs kan vara en orsak till konflikt.
 • Filter påverkar får uppfattning. Vad vi ser påverkas av vem vi är och vad som driver och motiverar oss. Vi söker olika sätt att tillfredsställa våra drivkrafter. Om vi drivs av att hjälpa andra kommer vi att snabbare än andra se människors behov. Om vi motiveras av att få saker gjorda kommer vi att se möjligheter andra kan missa.

”Stickier”. TotalSDI tillhandahåller en serie kartläggningar som är eleganta i sin utformning och som gör att de är enkla att förstå och komma ihåg. Eftersom det bara är 20 frågor i SDI-kartläggningen så den går snabbt att göra. Den enkla grafiken i SDI-Triangeln, tydliga beskrivningar som man lätt känner igen sig i, användandet av tre grundfärger som markörer göra att det sammantaget är intuitivt lätt att förstå och komma ihåg.

Mer användbar. Smart är bra. ”Sticky” är bra. Men inget av det spelar någon roll om innehållet fastnar i en bok eller pärm. Frågan man skall ställa sig är om det hjälper människor i den dagliga samverkan med andra? Och svaret är ”absolut”! Faktum är att en sak som utmärker TotalSDI jämför med många andra kartläggningsverktyg dess användbarhet i olika situationer när mycket står på spel. Det ger ett ramverk för förståelse av drivkrafter när allt går bra och när viktiga relationer glider över till konflikt. Det enkla, vänliga språket skapar en trygg miljö för människor att tala om de utmaningar de möter i interpersonella relationer.

Välja rätt kartläggning för din kund

Ladda ner faktablad om TotalSDI:
 • Identifiera den bästa verktyget för ledarskapsutveckling och för att bygga effektiva team.
 • Läs om en konsults erfarenheter med att arbete med TotalSDI som bas i riktigt viktiga uppdrag.
 • Djupdyk i tio huvudpunkter för att utvärdera verktyg att använda i utbildningsprogram..
download now