Bygga effektiva grupper

Bra coacher vet att de kan göra bäst nytta när de förstår sin kund på en djupare personlig nivå. Total SDI plockar på ett enkelt och lättförståeligt sätt fram det komplexa kring motivation och drivkrafter så att du snabbt kan komma förbi ytan med din kund och på ett effektivt sätt stötta dem i att förstå hur de är, hur andra ser dem och även hur de kan leda på ett bättre sätt. Med en förståelse kring det som är vårt ”varför” i relationer kan chefer bidra mer effektivt i arbetet med att kontinuerligt utveckla sina team.

Som en certifierad handledare i TotalSDI får du ett verktyg för att verkligen förstå vad som är viktigt för din kund och det kan vara den stora skillnaden i arbetat med att göra en skillnad i arbetet med att utveckla bättre och mer effektiva team och ledare.

Läs mer

Bli certifierad handledare

Som certifierad handledare har du rättigheterna att köpa, administrera och hantera hela serien av TotalSDI -kartläggningar. Du kommer ha kunskapen, hjälpmedlen och en modernt och forskabaserat verktyg till din hjälp i arbetet med att utveckla ledarskapet, bygga starka team och utveckla konfliktkompetensen. TotalSDI kan enkelt läggas in som moment i redan färdiga utvecklingsprogram. Kartläggningarna finns exklusivt för certifierade handledare, så att bli certifierad är enda sättet att komma åt dessa kraftfulla verktyg.

Bli Certifierad i TotalSDI

En certifieringsprocess ger dig tillgång till hela serien av TotalSDI kartläggningar – självskattningar, feedback verktyg, förväntningar. Du kommer få en kvalificerad utbildare som generöst kommer dela med sig av sin kunskap och sina exempel på tillämpningar. Under certifieringen kommer du ges tillfälle att träna på hur du skall analysera och använda materialet så att du kan komma igång att själv använda kartläggningarna.

Läs mer

Skillnaden med TotalSDI: Dra nytta av fördelarna.

När dina kunder kan dra nytta är det bra även för dig. Här kommer några exempel på hur företag du arbetar med kan dra nytta av att använda TotalSDI.

 • De kan se sitt ”varför”
  Det ger en bra översiktsbild över vilka de är – deras personliga drivkrafter som ligger bakom deras beteenden..
 • De lär sig att uppskatta olikheterna.
  Det insikt i de unika sätt som de värderar olika styrkor och hur de uppfattar andras beteenden.
 • De kan av-personifierar konflikt.
  Det är ett ofarligt sätt att effektivt hantera konflikt.
 • De kan använda det de lärt sig.
  Det är inte bara en fin teori, den fungerar i vardagen. Kartläggningarna innehåller praktiska tillämpningar och sätt att se på olika kommunikationsstilar.
 • Det är lätt att komma ihåg .
  Det skapar ett gemensamt språk för att förstå och samtala kring drivkrafter och relationer genom att använda enkla och lättförståeliga illustrationer, termer och färger.
 • Det målar upp ett grupporträtt.
  Gruppresultat visas på en gemensam och enkel visuell bild.

Lämna det vanliga sättet

TotalSDI visar resultaten från ett kraftfullt och meningsfullt verktyg på ett tydligt och enkelt sätt som kanske inget annat instrument gör.

 1. Det är normbrytande.
  De du arbetar med i en organisation får inte en ”stämpel i pannan”. Istället kommer deras resultat att visas som en pil som indikerrar hur ofta du motiveras av en angelägenhet för människor (blå) resultat (röd) och struktur (grön).
 2. Det täcker in två förutsättnignar.
  SDI visar graden och karaktären på förändring mellan när allt går bra och när det är konflikt.
 3. Det handlar om samspel med andra.
  När en grupp använder SDI skapar det en bild som gör det enklare för alla att förstå resultaten, prata om det och lära sig av det.

Därför är drivkrafter viktiga

Din egen yrkeskunskap och dina erfarenheter blir tillsammans med TotalSDI-verktygen en kraftfull kombination för att kunna ta ett systemperspektiv på människor och organisationer. Som certifierad handledare kan du matcha dina unika verktyg och tekniker med företagets unika möjligheter och problem. Genom att få en djupare förståelse för dina kunder och hur det som är viktigt för dem påverkar deras samspel och beslut – både när allt går bra och i konflikt – kan du anpassa dina upplägg helt efter deras specifika behov.

Våra tillförlitliga och validerade självskattningar är ett stöd för dig att utveckla mer produktiva företagskulturer och förbättra samarbetet i grupper. Våra interpersonella kartläggningar är ett stöd för att förstärka individuella kunskaper och relationer genom coaching kring Förväntningar och Feedback. Innehållet och insikterna från dessa kartläggningar ger dig möjlighet att hitta helt nya sätt att utveckla organisationer, framgångsrika individer och högpresterande team.

Läs mer

Bli handledare

Som certifierad handledare har du rättigheterna att köpa och hantera hela serien av TotalSDI-kartläggningar. Du kommer du att ha kunskapen, hjälpmedlen och ett modernt och forskarbaserat verktyg till din hjälp i arbetet med att utveckla relationskompetens, konfliktkompetens, starka team och ledarskap hos de du arbetar med. TotalSDI kan enkelt läggas in som moment i redan färdiga utvecklingsprogram. Kartläggningarna finns exklusivt för certifierade handledare, så att bli certifierad är enda sättet att komma åt dessa kraftfulla verktyg.

Bli Certifierad i TotalSDI

En certifieringsprocess ger dig tillgång till hela serien av TotalSDI kartläggningar – självskattningar, feedback verktyg, förväntningar. Du kommer få en kvalificerad utbildare som generöst kommer dela med sig av sin kunskap och sina exempel på tillämpningar. Under certifieringen kommer du ges tillfälle att träna på hur du skall analysera och använda materialet så att du kan komma igång att själv använda kartläggningarna.

Läs mer

Skillnaden med TotalSDI: Dra nytta av fördelarna.

När dina kunder kan dra nytta är det bra även för dig. Här kommer några exempel på hur företag du arbetar med kan dra nytta av att använda TotalSDI.

 • De kan se sitt ”varför”
  Det ger en bra översiktsbild över vilka de är – deras personliga drivkrafter som ligger bakom deras beteenden..
 • De lär sig att uppskatta olikheterna.
  Det insikt i de unika sätt som de värderar olika styrkor och hur de uppfattar andras beteenden.
 • De kan av-personifierar konflikt.
  Det är ett ofarligt sätt att effektivt hantera konflikt.
 • De kan använda det de lärt sig.
  Det är inte bara en fin teori, den fungerar i vardagen. Kartläggningarna innehåller praktiska tillämpningar och sätt att se på olika kommunikationsstilar.
 • Det är lätt att komma ihåg .
  Det skapar ett gemensamt språk för att förstå och samtala kring drivkrafter och relationer genom att använda enkla och lättförståeliga illustrationer, termer och färger.
 • Det målar upp ett gruppporträtt.
  Gruppresultat visas på en gemensam och enkel visuell bild.


Video med Phliip Runsten från Handelshögkolan i Stockholm. Om kollektiv intelligens, varma grupper och hur TotalSDI kan användas för att växla ut intelligenspotentialen i en grupp.

Tänk utanför ramarna

TotalSDI visar resultaten från ett kraftfullt och meningsfullt verktyg på ett tydligt och enkelt sätt som kanske inget annat instrument gör.

 1. Det är normbrytande.
  De du arbetar med i en organisation får inte en ”stämpel i pannan”. Istället kommer deras resultat att visas som en pil som indikerrar hur ofta du motiveras av en angelägenhet för människor (blå) resultat (röd) och struktur (grön).
 2. Det täcker in två förutsättnignar.
  SDI visar graden och karaktären på förändring mellan när allt går bra och när det är konflikt.
 3. Det handlar om samspel med andra.
  När en grupp använder SDI skapar det en bild som gör det enklare för alla att förstå resultaten, prata om det och lära sig av det.

Making Strengths Personal

Vi förstår att det inte finns en enda form för utbildning och utvecklingsprogram som passar alla. Din kund vill troligen ha ett helt anpassat upplägg. Om du har TotalSDI i ditt erbjudande kan du skräddarsy varje upplägg så det passar det aktuella behovet. Alla delar i hela serien av TotalSDI–kartläggningar är anpassade för att kunna användas var för sig eller tillsammans. På det sättet kan du plocka ihop det du behöver vid varje enskilt tillfälle.

Learn More

Bli handledare

Som certifierad handledare har du rättigheterna att köpa, administrera och handleda hela serien av TotalSDI -kartläggningar. Du kommer ha kunskapen, hjälpmedlen och en modernt och forskabaserat verktyg till din hjälp i arbetet med att utveckla ledarskapet, bygga starka team och utveckla konfliktkompetensen. TotalSDI kan enkelt läggas in som moment i redan färdiga utvecklingsprogram. Kartläggningarna finns exklusivt för certifierade handledare, så att bli certifierad är enda sättet att komma åt dessa kraftfulla verktyg.

Bli Certifierad i TotalSDI

En certifieringsprocess ger dig tillgång till hela serien av TotalSDI kartläggningar – självskattningar, feedback verktyg, förväntningar. Du kommer få en kvalificerad utbildare som generöst kommer dela med sig av sin kunskap och sina exempel på tillämpningar. Under certifieringen kommer du ges tillfälle att träna på hur du skall analysera och använda materialet så att du kan komma igång att själv använda kartläggningarna.

Läs mer

Skillnaden med TotalSDI: Dra nytta av fördelarna.

När dina kunder kan dra nytta är det bra även för dig. Här kommer några exempel på hur företag du arbetar med kan dra nytta av att använda TotalSDI.

 • De kan se sitt ”varför”
  Det ger en bra översiktsbild över vilka de är – deras personliga drivkrafter som ligger bakom deras beteenden..
 • De lär sig att uppskatta olikheterna.
  Det insikt i de unika sätt som de värderar olika styrkor och hur de uppfattar andras beteenden.
 • De kan av-personifierar konflikt.
  Det är ett ofarligt sätt att effektivt hantera konflikt.
 • De kan använda det de lärt sig.
  Det är inte bara en fin teori, den fungerar i vardagen. Kartläggningarna innehåller praktiska tillämpningar och sätt att se på olika kommunikationsstilar.

Tänk utanför ramarna

TotalSDI visar resultaten från ett kraftfullt och meningsfullt verktyg på ett tydligt och enkelt sätt som kanske inget annat instrument gör.

 1. Det är normbrytande.
  De du arbetar med i en organisation får inte en ”stämpel i pannan”. Istället kommer deras resultat att visas som en pil som indikerrar hur ofta du motiveras av en angelägenhet för människor (blå) resultat (röd) och struktur (grön).
 2. Det täcker in två förutsättnignar.
  SDI visar graden och karaktären på förändring mellan när allt går bra och när det är konflikt.
 3. Det handlar om samspel med andra.
  När en grupp använder SDI skapar det en bild som gör det enklare för alla att förstå resultaten, prata om det och lära sig av det.

Unlocking Global Strengths: The 1-2-3’s of TotalSDI

4,237 Coaches, consultants, and trainers around the globe who are SDI certified
2,198,637 SDI assessments taken worldwide
26 Languages in which the SDI is published
$359,432,645,000 Dollars wasted on conflict each year